Baseball v. New Paltz - 2/27/16 (Photos by Ali Grundy '17)